JEAN Baptiste Byumvuhore

JEAN Baptiste  Byumvuhore

Na njye ga ndibuka

Na njye  ga ndibuka

 

  • Uranyumve na njye, kandi  na njye unyumve, ndabikeneye
  • Uranyumve na we, amaze ukunde unyumve, uuuuuuhhh

 

Ndakurahiye na njye uko umbona ngira ubwoba

Kandi nkagira agahinda, agahinda kenshi cyane,

Ndakurahiye na njye karanshenguye

Wihorere untege yombi, undinde guhogomba

 

Ndaje nkubwire, nkubwire uko niyumva mu mutima wanjye uuuuhhhh

Nkubwire imyaka mbimaranye, mbipfunditse ahantu

Aho  hantu ngiye gutobora none.

 

Mpatobore imivo y’agahinda

Ihashoke izo nkangu zicike

Mpabyaze ingufu z’umurava

Mpagarure ishema n’ubuyanja 

 

Nkundira unyumve,

Nkubwire umufunzo uhaganje

Byombi n’agashinyaguro waya

Biharambye nako  bihasaziye

 

Bahora bahatoneka                                                   abo bandi

Hakaninda agahinda                                                ako kabo

Jye ngaheka umutwaro                                             uwo wabo

Erega na njye ga ndibuka                                          Kwibuka nyine

Ngize nti na njye ubu ndibuka                                   Kwibuka nyine,

Na njye mba nibuka

 

Aho rero barawunganya umuruho

 

Abapfakazi bose kandi bose                                                 Aho rero barawunganya umuruho 

Yaraguye iyongiyo nangwa ahangaha                                  Aho rero barawunganya umuruho

Yarahambwe mu cyubahiro nangwa yanamye                    Aho rero barawunganya umuruho

Yarafunzwe uwamwishe cyangwa yarabuze            waya               Aho rero barawunganya umuruho

Yaraguye mu bitaro nangwa mu ruzi disi                            Aho rero barawunganya umuruho

Barawunganya umuruho abapfakazi bose shenge               Aho rero barawunganya umuruho

 

Uwapfushije umwana akakibura ikibondo yawa                  Aho rero barawunganya umuruho

Yarapfushije umugaye cyangwa se ari ingabo                     Aho rero barawunganya umuruho

Baba ari ibibondo cyangwa se ingaragu shenge                  Aho rero barawunganya umuruho

Yarapfushije uwiga cyangwa se uwigisha                            Aho rero barawunganya umuruho

 

Kandi uko umureba, arababaye uwo mwana waya             Aho rero barawunganya umuruho

Kandi uko uyinyuraho irahogoye iyo mfubyi disi                  Aho rero barawunganya umuruho

Kandi uko uyireba irababaye iyo nshuke waya                    Aho rero barawunganya umuruho

Nyamara uko umureba uriya mwali arahogombye cyane            Aho rero barawunganya umuruho

Ngize nti nyamara uko umureba yashiriye imbere  utaruzi        Aho rero barawunganya umuruho

Burya umuntu ni nk’undi ntibakakubeshye                          Aho rero barawunganya umuruho

Umuntu ni nk’undi ni ko nkubwiye waya                              Aho rero barawunganya umuruho

 

Ni yo mpamvu nkubwira urabyumve                                                Na njye ga ndibuka

Ko umuntu ari nk’undi jye nawe                                           Na njye ga ndibuka

Nkongera nkakubwira urabyumve                                       Na njye ga ndibuka

Nkabisubiramo ngira nti byumve                                         Na njye ga ndibuka

Kwibuka nyine                                                                       Na njye ga ndibuka

Nk’imfubyi yose mureba                                                       Na njye ga ndibuka

Nk’umupfakazi wese  muhuye                                              Na njye ga ndibuka

Nk’uwapfushije wese wabonye                                                                             Na njye ga ndibuka

Nk’uwaburanijwe wese aho hose                                         Na njye ga ndibuka

Nti umuntu ni nk’undi

Aho rero barawunganya umuruho

 

Kandi ndakubwiye nti byumve                                              Na njye ga ndibuka

Si irenga ngucira urabyumve                                                           Na njye ga ndibuka

Ni inama nkugira izisumba                                                   Na njye ga ndibuka

Agahinda ni kabi ibyo urabizi                                                           Na njye ga ndibuka

Sinshaka kukiharira na njye                                                  Na njye ga ndibuka

Kuko umuntu ari nk’undi urabimenye                                  Na njye ga ndibuka

Ubwo ni uko nkubwiye urabyumve                                       Na njye ga ndibuka

Umuntu ni nk’undi urabimenye                                            Na njye ga ndibuka14/07/2010
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au site

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 1332 autres membres